Home » Activity » เตรียมความพร้อมวารสาร “Journal of International Buddhist Studies (JIBS)” ครั้งที่ 2 เพื่อเข้าสู่ฐานข้อมูล Scopus

เตรียมความพร้อมวารสาร “Journal of International Buddhist Studies (JIBS)” ครั้งที่ 2 เพื่อเข้าสู่ฐานข้อมูล Scopus

วันอังคารที่ 5 กันยายน 2566 เวลา 09.30-11.00 น. ศ. ดร.ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ, หัวหน้าศูนย์ TCI และทีมงาน TCI ประชุมออนไลน์ผ่านระบบ Zoom ร่วมกับกองบรรณาธิการวารสาร Journal of International Buddhist Studies ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โดยมี พระครูสุธีกิตติบัณฑิต เป็นบรรณาธิการวารสาร ซึ่งเป็นวารสารหนึ่งในโครงการ “TCI-TSRI-Scopus Collaboration Project ระยะ 3 (2023-2025)” เพื่อเตรียมข้อมูลต่าง ๆ ของวารสารก่อนการ Submit วารสารเข้าสู่ฐานข้อมูล Scopus

ภาพกิจกรรม

  •  
  •  
  •  
  •  
  •