Home » News/Announcements » ประกาศรายชื่อ ผู้ที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมประชุมวิชาการเครือข่ายระดับชาติเรื่อง “การประชุมเพื่อสร้างเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพวารสารวิชาการไทย ครั้งที่ 12”

ประกาศรายชื่อ ผู้ที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมประชุมวิชาการเครือข่ายระดับชาติเรื่อง “การประชุมเพื่อสร้างเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพวารสารวิชาการไทย ครั้งที่ 12”

  •  
  •  
  •  
  •  
  •