Home » Movement » “วารสารร่มพฤกษ์” แจ้งเปลี่ยนแปลงกอง บ.ก.

“วารสารร่มพฤกษ์” แจ้งเปลี่ยนแปลงกอง บ.ก.

ISSN (Print) : 0125-7609

ชื่อวารสารภาษาไทย : วารสารร่มพฤกษ์

ชื่อวารสารภาษาอังกฤษ : Romphruek Journal

แจ้งเปลี่ยนแปลงกองบรรณาธิการวารสาร

โดยมี ผศ.พัสรินณ์ พันธุ์แน่น เป็นบรรณาธิการบริหารวารสาร

ตามหนังสือ ที่ ม.กร. 2200/002 ณ วันที่ 21 มกราคม 2563

  •  
  •  
  •  
  •  
  •