Home » Movement » “วารสาร อัล-ฮิกมะฮฺ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี” แจ้งเปลี่ยนแปลง บ.ก.

“วารสาร อัล-ฮิกมะฮฺ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี” แจ้งเปลี่ยนแปลง บ.ก.

ISSN : 0859-0001

E-ISSN : 2730-3500

ชื่อวารสารภาษาไทย : วารสารอัล-ฮิกมะฮฺ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี

ชื่อวารสารภาษาอังกฤษ : Al-HIKMAH Journal

เปลี่ยนแปลงบรรณาธิการ เดิมบรรณาธิการวารสาร คือ รศ.ดร.มุฮำหมัดซากี เจ๊ะหะ เป็น ดร.อิสมาอีล ราโอบ ตั้งแต่ ปี 2564 เป็นต้นไป

ตามอีเมลแจ้ง ณ วันที่ 19 พฤษภาคม 2564

  •  
  •  
  •  
  •  
  •