Home » Movement » “วิศวสารลาดกระบัง” แจ้งเปลี่ยนแปลงข้อมูลวารสาร

“วิศวสารลาดกระบัง” แจ้งเปลี่ยนแปลงข้อมูลวารสาร

ISSN : 0125-1724

ชื่อวารสารภาษาไทย : วิศวสารลาดกระบัง

ชื่อวารสารภาษาอังกฤษ : Ladkrabang Engineering Journal

แจ้งเปลี่ยนแปลงข้อมูลวารสาร ดังนี้

1. ปรับปรุงคำแนะนำในการเตรียมต้นฉบับ
2. เพิ่มผู้ช่วยบรรณาธิการวารสาร
3. เพิ่มผู้พิสูจน์อักษรและรูปเล่ม

ตามอีเมลแจ้ง ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

  •  
  •  
  •  
  •  
  •