Home » Movement » “วารสารวิเทศศึกษา” แจ้งเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์

“วารสารวิเทศศึกษา” แจ้งเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์

E-ISSN : 2730-4167

ชื่อวารสารภาษาไทย : วารสารวิเทศศึกษา

ชื่อวารสารภาษาอังกฤษ : Journal of International Studies

แจ้งเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 เป็นต้นไป

ตามอีเมลแจ้งวันที่ 18 พฤศจิกายน 2565

  •  
  •  
  •  
  •  
  •