Home » News/Announcements » ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วม “การประชุมวิชาการเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพวารสารวิชาการไทย ครั้งที่ 14”

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วม “การประชุมวิชาการเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพวารสารวิชาการไทย ครั้งที่ 14”

ตามที่ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (ศูนย์ TCI) ได้จัดให้มีการลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วม “การประชุมวิชาการเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพวารสารวิชาการไทย ครั้งที่ 14” ระหว่างวันที่ 1-17 กุมภาพันธ์ 2566 ไปแล้วนั้น บัดนี้ศูนย์ TCI ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมประชุมตามลิงค์ด้านล่าง

 

หมายเหตุ :

ทางศูนย์ TCI ได้มีการส่งอีเมลตอบรับไปยังเมลของผู้ลงทะเบียนทุกท่านแล้ว เมื่อได้รับอีเมลแล้วกรุณาพิมพ์ใบตอบรับ หรือบันทึกใบตอบรับลงโทรศัพท์มือถือเพื่อนำมาใช้ตอนลงทะเบียนเข้าร่วมงานในวันที่ 15 มีนาคม 2566 ด้วย หากไม่ได้รับอีเมล กรุณาแจ้งกลับมาที่อีเมล tci.thai@gmail.com

 

Download เอกสารเพิ่มเติม

  •  
  •  
  •  
  •  
  •