> รางวัลผลงานวิจัย ประจำปี 2550 เรื่อง “การศึกษาผลสัมฤทธิ์การวิจัยด้านกระบวนการ Scientometric : จากระดับชาติสู่ระดับสากล

ในวันเสาร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2551 ณ ฮอล์ 9 ศูนย์แสดงสินค้าและการประจุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี จ.นนทบุรี โดยจัดให้มีพิธีการมอบรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติขึ้นสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ หรือ วช. ได้จัดงาน “วันนักประดิษฐ์” เพื่อเฉลิมพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จากที่ทรงมีพระมหากรุณาประดิษฐ์คิดค้น “เครื่องกลเดิมอากาศที่ผิดน้ำหมุนช้าแบบทุ่นลอย” หรือ “กังหันน้ำชัยพัฒนา” เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2536

ประเภทรางวัลนักวิจัยศูนย์ TCI ได้รับนั้น ชื่อ รางวัลผลงานวิจัย ประจำปี 2550 เรื่อง “การศึกษาผลสัมฤทธิ์การวิจัยด้านกระบวนการ Scientometric : จากระดับชาติสู่ระดับสากล”

  •  
  •  
  •  
  •  
  •