Frequently Asked Questions : ThaiJO (FAQ : ThaiJO)

ตอบ

Thai Journals Online (ThaiJO) เป็นระบบการจัดการ และตีพิมพ์วารสารวิชาการในรูปแบบวารสารออนไลน์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Journal) โดยใช้ platform ของระบบ Open Journal System (OJS) ที่พัฒนาโดย Public Knowledge Project (PKP) ซึ่งเป็นเครือข่ายนักวิจัยด้านคอมพิวเตอร์และสารสนเทศศาสตร์ นำโดย Simon Fraser University ร่วมกับมหาวิทยาลัยหลายแห่งในแคนาดาและอเมริกา PKP ก่อตั้งขึ้นเพื่อร่วมกันพัฒนาซอฟแวร์สำหรับการเผยแพร่งานวิชาการโดยมีนโยบายของการใช้งานโปรแกรมแบบเปิดเผยซอร์สโค๊ด เปิดให้ผู้สนใจสามารถดาวโหลดไปใช้และไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ แต่สงวนลิขสิทธิ์ซอฟแวร์อยู่ภายใต้เงื่อนไขสัญญาอนุญาตแบบสาธารณะ หรือ (GNU General Public License, GNU GPL, GPL) ซึ่งเป็นลักษณะเดียวกับซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ซทั่วไป

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) และ ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) จึงได้ร่วมกันนำโปรแกรม OJS มาติดตั้งและพัฒนาระบบเพื่อให้บริการกับวารสารวิชาการในประเทศไทย ซึ่งในปี พ.ศ. 2560 ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) และ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) ได้อัพเดทเป็น OJS version 3 และได้เรียกชื่อระบบใหม่ว่า Thai Journals Online 2 (ThaiJO2)”

รูปแบบของการใช้งาน ThaiJO เป็นระบบ web-based application ที่ผู้ใช้สามารถทำงานได้เพียงเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต โดยไม่ต้องติดตั้งโปรแกรมใดๆลงในคอมพิวเตอร์ และการใช้งานใช้ผ่านโปรแกรม web browser ของผู้ใช้ เช่น Internet Explore Firefox หรือ Google Chrome เป็นหลัก

ตอบระบบ ThaiJO ดำเนินงานโดยศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) และ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) โดยวางเครื่อง Server ฐานข้อมูล ไว้ที่ INET Data Center อาคารบางกอกไทยทาวเวอร์ ถ.รางน้ำ ที่มีความปลอดภัยสูง ทั้งระบบป้องกันเครือข่าย (Firewall), Hardware Software และ Policy Security ในด้านความปลอดภัยของศูนย์ข้อมูลไอทีที่มีการรักษาความปลอดภัยอย่างได้มาตรฐาน รวมถึงการเชื่อมต่อกับเครือข่ายอินเทอร์เน็ตแบนด์วิธความเร็วสูง พร้อมด้วยเครือข่ายเสถียรภาพสูงในรูปแบบ Full Redundancy รองรับทุกสถานการณ์จากเหตุภัยพิบัติที่ไม่คาดคิดมีความปลอดภัยของข้อมูล อีกทั้งยังมีเครื่อง Server สำรองข้อมูล (Backup) โดยวางไว้ที่ NECTEC ด้วย
ตอบ

ตามที่ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) และ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) ได้อัพเดทเป็น OJS version 3 และได้เรียกชื่อระบบใหม่ว่า Thai Journals Online 2 (ThaiJO2)” ซึ่งได้เปิดอบรมให้กับบรรณาธิการวารสารและเจ้าหน้าที่ที่ต้องการใช้งานระบบ โดยมีค่าใช้จ่ายในการอบรม ตามรายละเอียดลิงก์ด้านล่างนี้

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง :

ตอบสำหรับวารสารที่ใช้งานระบบ ThaiJO จะมีค่าบริการระบบวารสารออนไลน์ ของระบบ ThaiJO2.0 วารสารละ 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) ยังไม่รวมอัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) สำหรับ 2 ปี ซึ่งอัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) จะขึ้นอยู่กับการประกาศในราชกิจจานุเบกษาของปีนั้น ๆ

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง :

ตอบหากมีคำถามเกี่ยวกับ ThaiJO สามารถสอบถามข้อมูลได้ที่ Fanpage ThaiJO2.0 : https://www.facebook.com/ThaiJo2.0