ติดต่อศูนย์ TCI

ที่อยู่ : ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย สถาบันนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ชั้น 7 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 126 ถ.ประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ 10140

Address : Thai-Journal Citation Index (TCI) Centre, Science Technology and Innovation Policy Institute (STIPI) c/o 7th Floor, The Office of the President Building, King Mongkut’s University of Technology Thonburi (KMUTT) 126 Pracha Uthit Rd., Bang Mod, Thung Khru, Bangkok 10140, Thailand

Tel : +66(0)-2470-9642

Email : tci.thai@gmail.com

แฟนเพจ TCI

  •  
  •  
  •  
  •  
  •