ติดต่อศูนย์ TCI

ผู้รับผิดชอบวารสารด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ที่อยู่ : ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย
คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
126 ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 10140

โทร/โทรสาร : 0-2470-8647

Email : tci.thai@gmail.com

ผู้รับผิดชอบวารสารด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ที่อยู่ : ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)
English Department Resource Center ห้อง 503 อาคารสถาบันภาษา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2 ถนนพระจันทร์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

โทร : 02-613-2575

Email : tci.thai@gmail.com

แฟนเพจ TCI

  •  
  •  
  •  
  •  
  •