รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร :
Total Citations : 79
Total Publications : 277
Journal Name : ABAC Journal
ชื่อบรรณาธิการ : Dr. Absorn Meesing
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: ABAC J
ISSN : 0858-0855
E-ISSN :
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : Assumption University Ram Khamhaeng Rd. Soi 24, Hua Mak, Bangkok 10240, Thailand
เจ้าของ : Assumption University
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : absornmsn@gmail.com
Website : http://www.assumptionjournal.au.edu/index.php/abacjournal/index
TCI กลุ่มที่ : 1
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Business, Management and Accounting / Economics, Econometrics and Finance
หมายเหตุ :

ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

ข้อมูลของวารสาร
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Citation
4
8
1
2
1
3
1
0
1
0
Publication
19
19
21
21
11
15
17
24
15
0
Citation / Publication
0.21
0.42
0.05
0.1
0.09
0.2
0.06
0
0.07
0