รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร :
Journal Name : ASEAN Journal of Management & Innovation
ชื่อบรรณาธิการ : Jean-Marc Marcel Dautrey
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: AJMI
ISSN : 2351-0307
E-ISSN :
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : Stamford International University, Office of Research and Development Center, Stamford International University 1458, Petchkasem Rd., Cha-Am, Petchburi, 76120
เจ้าของ : Research Center, Stamford International University
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : ajmi@stamford.edu
Website : https://ajmi.stamford.edu/index.php/ajmi/index
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Arts and Humanities / Business, Management and Accounting / Economics, Econometrics and Finance
หมายเหตุ :
  • Formerly known as pISSN: 1906-1838
  • Published Issue in This Journal Name Since Vol.1 No.1 (2014)