รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร :
Journal Name : Rangsit Journal of Arts and Sciences
ชื่อบรรณาธิการ : ชาติชาย ตระกูลรังสิ
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name:
ISSN : 2229-063X
E-ISSN :
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ (อาคาร 1) มหาวิทยาลัยรังสิต 53/347 เมืองเอก ถ.พหลโยธิน ต.หลักหก อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000
เจ้าของ : มหาวิทยาลัยรังสิต / Rangsit University
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : chatchai_tr@rsu.ac.th, rjasrri2011@rsu.ac.th
Website :
TCI กลุ่มที่ : none
สาขาหลักของวารสาร :
สาขาย่อยของวารสาร :
หมายเหตุ : Currently known as: ISSN: 2630-0583, E-ISSN: 2630-0656, Journal of Current Science and Technology (Vol.8 No.1 2018 - present)