รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร :
Total Citations : 4
Total Publications : 62
Journal Name : Rangsit Journal of Educational Studies
ชื่อบรรณาธิการ : Assoc.Prof. Anchalee Chayanuvat
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: RJES
ISSN : 2408-1809
E-ISSN :
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต อาคาร 3 ชั้น 6 เลขที่ 52/347 ต.หลักหก อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000
เจ้าของ : คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต / Faculty of Education, Rangsit University
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : rjes@rsu.ac.th
Website : rjes.rsu.ac.th
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Arts and Humanities / Psychology / Social Sciences
หมายเหตุ :

ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

ข้อมูลของวารสาร
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Citation
0
0
0
1
1
0
2
0
0
0
Publication
0
0
0
12
12
12
15
11
0
0
Citation / Publication
0
0
0
0.08
0.08
0
0.13
0
0
0