รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร :
Journal Name : Rangsit Journal of Educational Studies
ชื่อบรรณาธิการ : Malivan Praditteera
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: RJES
ISSN : 2408-1809
E-ISSN :
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต อาคาร 3 ชั้น 6 เลขที่ 52/347 ต.หลักหก อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000
เจ้าของ : คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต / Faculty of Education, Rangsit University
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : rjes@rsu.ac.th
Website : https://rsujournals.rsu.ac.th/index.php/RJES/index
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Arts and Humanities / Psychology / Social Sciences
หมายเหตุ :