รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร :
Journal Name : Silpakorn University International Journal
ชื่อบรรณาธิการ :
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name:
ISSN : 1513-4717
E-ISSN :
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ :
เจ้าของ : Silpakorn University
จำนวนฉบับต่อปี : 3
Email :
Website :
TCI กลุ่มที่ : none
สาขาหลักของวารสาร :
สาขาย่อยของวารสาร :
หมายเหตุ :
  • Index Vol.4 No.1-2 2004 - Vol.10 No.1 2010
  • Name Changed to: Silpakorn University Journal of Social Sciences, Humanities and Arts, ISSN: 2586-8594, E-ISSN: 2586-8519 (Index Vol.11 No.1 2011 - Vol.17 No.3 2017)
  • Currently known as: Humanities, Arts and Social Sciences Studies, ISSN: 2586-8594, E-ISSN: 2630-0079 (Index Vol.18 No.1 2018 - present)