รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร :
Total Citations : 5
Total Publications : 85
Journal Name : rEFLections
ชื่อบรรณาธิการ : Assoc. Prof. Sonthida Keyuravong
ชื่อย่อของวารสาร : rEFLections
Abbreviation Name: rEFLections
ISSN : 1513-5934
E-ISSN : 2651-1479
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : สายวิชาภาษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 126 ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพ 10140
เจ้าของ : คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี / School of Liberal Arts, King Mongkut’s University of Technology Thonburi
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : sonthida.key@kmutt.ac.th
Website : https://www.tci-thaijo.org/index.php/reflections/
TCI กลุ่มที่ : 1
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Arts and Humanities
หมายเหตุ :

ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

ข้อมูลของวารสาร
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
Citation
0
0
0
0
0
3
2
0
0
0
Publication
0
4
8
8
6
12
16
15
16
0
Citation / Publication
0
0
0
0
0
0.25
0.13
0
0
0