รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร :
Journal Name : rEFLections
ชื่อบรรณาธิการ : Asst. Prof. Thanis Tangkitjaroenkun
ชื่อย่อของวารสาร : rEFLections
Abbreviation Name: rEFLections
ISSN :
E-ISSN : 2651-1479
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : สายวิชาภาษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 126 ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพ 10140
เจ้าของ : คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี / School of Liberal Arts, King Mongkut’s University of Technology Thonburi
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : sonthida.key@kmutt.ac.th
Website : https://so05.tci-thaijo.org/index.php/reflections
TCI กลุ่มที่ : 1
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Arts and Humanities
หมายเหตุ :