รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร :
Journal Name : Research and Knowledge
ชื่อบรรณาธิการ : Prof. Pairot Pramual
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: RKMSU
ISSN : 2408-204X
E-ISSN : 2630-0400
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต.ขามเรียง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 44000
เจ้าของ : กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม / Division of Research Facilitation and Dissemination, Mahasarakham University
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : stej@msu.ac.th
Website :
TCI กลุ่มที่ : none
สาขาหลักของวารสาร :
สาขาย่อยของวารสาร : Chemistry / Engineering / Mathematics
หมายเหตุ :
  • Continued as pISSN: 2697-6110, eISSN: 2697-6072