รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารเรียนไทย
Total Citations : 0
Total Publications : 63
Journal Name : RIAN THAI : International Journal of Thai Studies
ชื่อบรรณาธิการ : Assoc. Prof. Ritthirong Jiwakanon
ชื่อย่อของวารสาร : เรียนไทย
Abbreviation Name: RIANTHAI
ISSN : 1906-4241
E-ISSN :
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : สถาบันไทยศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อาคารประชาธิปก-รำไพพรรณี ชั้น 9 พญาไท กรุงเทพฯ 10330
เจ้าของ : สถาบันไทยศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย / Institute of Thai Studies, Chulalongkorn University
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : thstudies@chula.ac.th
Website :
TCI กลุ่มที่ : none
สาขาหลักของวารสาร :
สาขาย่อยของวารสาร : Arts and Humanities / Economics, Econometrics and Finance / Social Sciences
หมายเหตุ : ยกเลิกชื่อภาษาไทย คือ วารสารเรียนไทย โดยใช้ชื่อภาษาอังกฤษเพียงอย่างเดียว ตั้งแต่ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2560 (Vol.10 No.1 2017) เป็นต้นไป

ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

ข้อมูลของวารสาร
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Citation
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Publication
10
12
0
10
10
9
0
0
0
0
Citation / Publication
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0