รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร :
Total Citations : 31
Total Publications : 82
Journal Name : Sasin Journal of Management
ชื่อบรรณาธิการ : พิมาน ลิมปพยอม
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name:
ISSN : 0859-2659
E-ISSN :
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : Sasa Patasala Building Soi Chulalongkorn 12, Phyathai Road, Pathumwan, Bangkok 10330, Thailand
เจ้าของ : Sasin Graduate Institute of Business Administration at Chulalongkorn University
จำนวนฉบับต่อปี : 1
Email : sjm@sasin.edu
Website : https://www.sasin.edu/
TCI กลุ่มที่ : 3
สาขาหลักของวารสาร :
สาขาย่อยของวารสาร :
หมายเหตุ :

ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

ข้อมูลของวารสาร
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Citation
3
0
0
1
0
0
0
0
0
0
Publication
4
0
6
8
0
0
0
0
0
0
Citation / Publication
0.75
0
0
0.13
0
0
0
0
0
0