รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร :
Journal Name : Scholar: Human Sciences
ชื่อบรรณาธิการ : ผศ. ดร.รวิน วงศ์อุไร
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: Scholar: Human Sciences
ISSN :
E-ISSN : 2586-9388
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : Graduate School of Human Sciences, Assumption University Hua Mark, Bangkapi, Bangkok 10240
เจ้าของ : Graduate school of education, Assumption university
จำนวนฉบับต่อปี : 3
Email : rawinvng@au.edu
Website : http://www.assumptionjournal.au.edu/index.php/Scholar
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Arts and Humanities / Psychology / Social Sciences
หมายเหตุ :
  • Formerly known as pISSN: 1906-6406
  • Published Issue in This Journal Name Since Vol.9 No.2 (2017)
  • An online-only Journal