รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร :
Journal Name : Science & Technology Asia
ชื่อบรรณาธิการ : Asst.Prof.Dr. Wutiphol Sintunavarat
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: STA
ISSN : 2586-9000
E-ISSN : 2586-9027
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : Office of Research Administration, Office of The Rector Building, Thammasat University, 99 Phaholyothin Road, Khlong Luang, Pathum Thani 12120, Thailand
เจ้าของ : Thammasat University
จำนวนฉบับต่อปี : 4
Email : sciencetechnologyasia@gmail.com
Website : https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/SciTechAsia
TCI กลุ่มที่ : 1
สาขาหลักของวารสาร : Physical Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Chemistry / Engineering / Mathematics
หมายเหตุ : Formerly known as: ISSN : 0859-4074, Thammasat International Journal of Science and Technology