รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร :
Total Citations : 46
Total Publications : 339
Journal Name : ASEAN Journal on Science and Technology for Development
ชื่อบรรณาธิการ :
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name:
ISSN : 0217-5460
E-ISSN :
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : ASEAN Committee on Science and Technology
เจ้าของ : ASEAN Committee on Science and Technology
จำนวนฉบับต่อปี : 4
Email :
Website : https://ajstd.org/index.php/ajstd/about
TCI กลุ่มที่ : none
สาขาหลักของวารสาร :
สาขาย่อยของวารสาร :
หมายเหตุ : หยุดตีพิมพ์

ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

ข้อมูลของวารสาร
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Citation
2
1
0
0
3
0
1
0
0
0
Publication
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Citation / Publication
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0