รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร :
Journal Name : ASEAN Journal on Science and Technology for Development
ชื่อบรรณาธิการ :
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name:
ISSN : 0217-5460
E-ISSN :
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : ASEAN Committee on Science and Technology
เจ้าของ : ASEAN Committee on Science and Technology
จำนวนฉบับต่อปี : 4
Email :
Website : https://ajstd.org/index.php/ajstd/about
TCI กลุ่มที่ : none
สาขาหลักของวารสาร :
สาขาย่อยของวารสาร :
หมายเหตุ : หยุดตีพิมพ์