รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร :
Total Citations : 2
Total Publications : 51
Journal Name : Science, Engineering and Health Studies
ชื่อบรรณาธิการ : Prof. Pornsak Sriamornsak, Ph.D.
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: SEHS
ISSN :
E-ISSN : 2630-0087
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : Silpakorn University Research, Innovation and Creativity Administration Office, Sanam Chandra Palace Campus 6 Rajamankha Nai Rd., Amphoe Muang, Nakhon Pathom 73000, Thailand.
เจ้าของ : Silpakorn University Research and Development Institute (SURDI)
จำนวนฉบับต่อปี : 3
Email : journals.surdi@gmail.com
Website : https://www.tci-thaijo.org/index.php/sehs
TCI กลุ่มที่ : 1
สาขาหลักของวารสาร : Life Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Agricultural and Biological Sciences / Engineering / Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutics
หมายเหตุ : Formerly known as: ISSN : 1905-9159, E-ISSN : 2586-842X, Silpakorn University Science and Technology Journal

ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

ข้อมูลของวารสาร
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
Citation
0
0
0
0
0
0
0
1
1
0
Publication
0
0
0
0
0
0
15
16
20
0
Citation / Publication
0
0
0
0
0
0
0
0.06
0.05
0