รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร :
Journal Name : Science, Engineering and Health Studies
ชื่อบรรณาธิการ : Prof. Pornsak Sriamornsak, Ph.D.
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: SEHS
ISSN :
E-ISSN : 2630-0087
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : Silpakorn University Research, Innovation and Creativity Administration Office, Sanam Chandra Palace Campus 6 Rajamankha Nai Rd., Amphoe Muang, Nakhon Pathom 73000, Thailand.
เจ้าของ : Silpakorn University Research and Development Institute (SURDI)
จำนวนฉบับต่อปี : 3
Email : journals.surdi@gmail.com
Website : https://li01.tci-thaijo.org/index.php/sehs
TCI กลุ่มที่ : 1
สาขาหลักของวารสาร : Life Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Agricultural and Biological Sciences / Engineering / Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutics
หมายเหตุ : Formerly known as: ISSN : 1905-9159, E-ISSN : 2586-842X, Silpakorn University Science and Technology Journal