รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร :
Total Citations : 926
Total Publications : 1214
Journal Name : ScienceAsia
ชื่อบรรณาธิการ : Emeritus Prof. Piamsook Pongsawasdi
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: ScienceAsia
ISSN : 1513-1874
E-ISSN :
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : Science Society of Thailand, Faculty of Science, Chulalongkorn University, PhyaThai Road, Patumwan, Bangkok 10330, Thailand
เจ้าของ : Science Society of Thailand
จำนวนฉบับต่อปี : 6
Email : editor@scienceasia.org, piamsook.p@chula.ac.th
Website : http://www.scienceasia.org/
TCI กลุ่มที่ : 1
สาขาหลักของวารสาร : Life Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Agricultural and Biological Sciences / Chemistry / Mathematics
หมายเหตุ : Formerly known as: ISSN : 0303-8122, Journal of The Science Society of Thailand

ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

ข้อมูลของวารสาร
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
Citation
67
49
23
25
3
7
0
3
0
0
Publication
60
107
81
59
58
59
62
0
0
0
Citation / Publication
1.12
0.46
0.28
0.42
0.05
0.12
0
0
0
0