รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร :
Journal Name : ScienceAsia
ชื่อบรรณาธิการ : Emeritus Prof. Piamsook Pongsawasdi
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: ScienceAsia
ISSN : 1513-1874
E-ISSN :
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : Science Society of Thailand, Faculty of Science, Chulalongkorn University, PhyaThai Road, Patumwan, Bangkok 10330
เจ้าของ : Science Society of Thailand
จำนวนฉบับต่อปี : 6
Email : editor@scienceasia.org, piamsook.p@chula.ac.th
Website : http://www.scienceasia.org/
TCI กลุ่มที่ : 1
สาขาหลักของวารสาร : Life Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Agricultural and Biological Sciences / Chemistry / Mathematics
หมายเหตุ :
  • Formerly known as pISSN: 0303-8122
  • Published Issue in This Journal Name Since Vol.25 No.1 (1999)