รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร :
Journal Name : HUMAN BEHAVIOR, DEVELOPMENT and SOCIETY
ชื่อบรรณาธิการ : Asst. Prof. Dr.Damrong Sattayawaksakul
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: HBDS
ISSN :
E-ISSN : 2651-1762
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : Asia-Pacific International University 195 Moo 3 Mauk Lek, Muak Lek District, Saraburi Province, 18180
เจ้าของ : มหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชีย-แปซิฟิก / Asia-Pacific International University
จำนวนฉบับต่อปี : 4
Email : relsec@apiu.edu
Website : https://so01.tci-thaijo.org/index.php/hbds
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Arts and Humanities / Business, Management and Accounting / Social Sciences
หมายเหตุ :
  • Formerly known as pISSN : 1905-6931
  • Published Issue in This Journal Name Since Vol.19 (2018)
  • An online-only Journal