รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร :
Total Citations : 3
Total Publications : 72
Journal Name : HUMAN BEHAVIOR, DEVELOPMENT and SOCIETY
ชื่อบรรณาธิการ : Dr. Damrong Sattayawaksakul
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: HBDS
ISSN :
E-ISSN : 2651-1762
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : Asia-Pacific International University 195 Moo 3 Mauk Lek, Muak Lek District, Saraburi Province, 18180
เจ้าของ : มหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชีย-แปซิฟิก / Asia-Pacific International University
จำนวนฉบับต่อปี : 4
Email : relsec@apiu.edu
Website : https://www.tci-thaijo.org/index.php/hbds
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Arts and Humanities / Business, Management and Accounting / Social Sciences
หมายเหตุ : Formerly known as: ISSN : 1905-6931, CATALYST

ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

ข้อมูลของวารสาร
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Citation
0
0
0
0
0
0
0
1
2
0
Publication
0
0
0
0
0
0
0
12
40
20
Citation / Publication
0
0
0
0
0
0
0
0.08
0.05
0