รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธนบุรี
Total Citations : 7
Total Publications : 91
Journal Name : Journal of Humanities and Social Sciences Thonburi University
ชื่อบรรณาธิการ : ผศ.ดร.อุไรรัตน์ แย้มชุติ
ชื่อย่อของวารสาร : วมส.มธร
Abbreviation Name: JHS.TRU
ISSN :
E-ISSN : 2672-9202
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : กองบรรณาธิการวารสาร JHS.TRU 248 เพชรเกษม 110 แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม กรุงเทพฯ 10160
เจ้าของ : มหาวิทยาลัยธนบุรี  / Thonburi University
จำนวนฉบับต่อปี : 3
Email : journal-tru@thonburi-u.ac.th
Website : https://www.tci-thaijo.org/index.php/trujournal
TCI กลุ่มที่ : 1
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Arts and Humanities / Business, Management and Accounting / Social Sciences
หมายเหตุ :
 • ยกเลิก ISSN, เริ่มใช้ E-ISSN และชื่อวารสารใหม่ ตั้งแต่ปีที่ 13 ฉบับที่ 1 มกราคม-เมษายน 2562 (Vol.13 No.1 2019) เป็นต้นไป
 • ISSN , E-ISSN และชื่อวารสาร (เดิม) คือ ISSN : 1905-9469, E-ISSN : 2408-2007, วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยธนบุรี | Journal of Thonburi University

 • ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

  ข้อมูลของวารสาร
  2012
  2013
  2014
  2015
  2016
  2017
  2018
  2019
  2020
  2021
  Citation
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  4
  3
  0
  Publication
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  49
  42
  0
  Citation / Publication
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  0.08
  0.07
  0