รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
Total Citations : 0
Total Publications : 19
Journal Name : Journal of Liberal Arts, Rangsit University
ชื่อบรรณาธิการ : ผศ.ดร.กัณฐิกา ศรีอุดม
ชื่อย่อของวารสาร : วศศมรส
Abbreviation Name: JLARSU
ISSN : 1513-4563
E-ISSN :
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : เลขที่ 52/347 หมู่บ้านเมืองเอก ถ.พหลโยธิน ต.หลักหก อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000
เจ้าของ : คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต / Faculty of Liberal Arts, Rangsit University
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : la_journal@rsu.ac.th
Website : https://rsujournals.rsu.ac.th/index.php/jla/index
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Arts and Humanities
หมายเหตุ :
 • เริ่มใช้ชื่อวารสารใหม่ ตั้งแต่ปีที่ 14 ฉบับที่ 2 มกราคม-มิถุนายน 2562 (Vol.14 No.2 2019) เป็นต้นไป
 • ชื่อวารสาร (เดิม) คือ วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต | Journal of Humanities and social Sciences, Rangsit University

 • ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

  ข้อมูลของวารสาร
  2011
  2012
  2013
  2014
  2015
  2016
  2017
  2018
  2019
  2020
  Citation
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  Publication
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  19
  0
  Citation / Publication
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  0