รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารโปลีเทคนิคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
Total Citations : 2
Total Publications : 33
Journal Name : Poly Journal
ชื่อบรรณาธิการ : Chaloemphon Meechai
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: umt-poly
ISSN : 1686-7440
E-ISSN :
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : The Eastern University of Management and Technology, 749/1 Changyankul Rd. Muang. Ubonratchathani 34000
เจ้าของ : มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น / The Eastern University of Management and Technology
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : chaloemphon.m@umt.ac.th
Website :
TCI กลุ่มที่ : none
สาขาหลักของวารสาร :
สาขาย่อยของวารสาร :
หมายเหตุ : เปลี่ยน ISSN และชื่อวารสาร (ใหม่) คือ ISSN: 2673-0618, วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น | UMT-Poly Journal ตั้งแต่ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2554 (Vol.8 No.1 2011) เป็นต้นไป

ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

ข้อมูลของวารสาร
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Citation
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Publication
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Citation / Publication
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0