รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารอัล-นูร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยอิสลามยะลา
Total Citations : 4
Total Publications : 75
Journal Name : AL-NUR JOURNAL OF GRADUATE SCHOOL, YALA ISLAMIC UNIVERSITY
ชื่อบรรณาธิการ :
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name:
ISSN : 1905-7520
E-ISSN :
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ :
เจ้าของ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยฟาฏอนี / Graduate School, Fatoni University
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email :
Website :
TCI กลุ่มที่ : none
สาขาหลักของวารสาร :
สาขาย่อยของวารสาร :
หมายเหตุ : เปลี่ยนชื่อวารสาร (ใหม่) คือ วารสารอัล-นูร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยฟาฏอนี | AL-NUR JOURNAL OF GRADUATE SCHOOL, FATONI UNIVERSITY ตั้งแต่ปีที่ 8 ฉบับที่ 14 มกราคม-มิถุนายน 2556 (Vol.8 No.14 2013) เป็นต้นไป

ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

ข้อมูลของวารสาร
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Citation
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Publication
8
21
0
0
0
0
0
0
0
0
Citation / Publication
0.25
0
0
0
0
0
0
0
0
0