รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร :
Journal Name : Thai Journal of Physiological Sciences
ชื่อบรรณาธิการ :
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name:
ISSN : 0857-5754
E-ISSN :
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ :
เจ้าของ : The Physiological Society of Thailand
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email :
Website : http://www.j-pbs.org/index.php
TCI กลุ่มที่ : none
สาขาหลักของวารสาร :
สาขาย่อยของวารสาร :
หมายเหตุ :
  • Continued as pISSN: 1906-4527