รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร :
Journal Name : Journal of The Science Society of Thailand
ชื่อบรรณาธิการ :
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name:
ISSN : 0303-8122
E-ISSN :
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ :
เจ้าของ : Science Society of Thailand
จำนวนฉบับต่อปี : 4
Email :
Website :
TCI กลุ่มที่ : none
สาขาหลักของวารสาร :
สาขาย่อยของวารสาร :
หมายเหตุ : Currently known as: ISSN : 1513-1874, ScienceAsia (Vol.25 No.1 1999 - present)