รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร :
Journal Name : Silpakorn University Journal of Social Sciences, Humanities and Arts
ชื่อบรรณาธิการ :
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name:
ISSN : 2586-8594
E-ISSN : 2586-8519
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ :
เจ้าของ : Silpakorn University 
จำนวนฉบับต่อปี : 3
Email :
Website :
TCI กลุ่มที่ : none
สาขาหลักของวารสาร :
สาขาย่อยของวารสาร :
หมายเหตุ :
  • Continued as pISSN: 2586-8594, eISSN: 2630-0079
  • Formerly known as pISSN: 1513-4717
  • Published Issue in This Journal Name Since Vol.11 No.1 (2011) - Vol.17 No.3 (2017)