รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร :
Total Citations : 19
Total Publications : 209
Journal Name : Silpakorn University Journal of Social Sciences, Humanities and Arts
ชื่อบรรณาธิการ :
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name:
ISSN : 2586-8594
E-ISSN : 2586-8519
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ :
เจ้าของ : Silpakorn University 
จำนวนฉบับต่อปี : 3
Email :
Website :
TCI กลุ่มที่ : none
สาขาหลักของวารสาร :
สาขาย่อยของวารสาร :
หมายเหตุ :
 • Index Vol.11 No.1 2011 - Vol.17 No.3 2017
 • Formerly known as: Silpakorn University International Journal, ISSN: 1513-4717 (Index Vol.4 No.1-2 2004 - Vol.10 No.1 2010)
 • Currently known as: Humanities, Arts and Social Sciences Studies, ISSN: 2586-8594, E-ISSN: 2630-0079 (Index Vol.18 No.1 2018 - present)

 • ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

  ข้อมูลของวารสาร
  2011
  2012
  2013
  2014
  2015
  2016
  2017
  2018
  2019
  2020
  Citation
  1
  1
  4
  2
  1
  1
  0
  0
  0
  0
  Publication
  9
  13
  23
  26
  23
  27
  36
  0
  0
  0
  Citation / Publication
  0.11
  0.08
  0.17
  0.08
  0.04
  0.04
  0
  0
  0
  0