รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร :
Journal Name : Siriraj Medical Journal
ชื่อบรรณาธิการ : Prof. Thawatchai Akaraviputh, M.D.
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: Siriraj Med J
ISSN : 2629-995X
E-ISSN : 2228-8082
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : สำนักพิมพ์ศิริราช งานวิชาการ สำนักงานคณบดีอาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ (SiMR) ชั้น 2 ห้อง 207 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700
เจ้าของ : คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล / Faculty of Medicine Siriraj Hospital, Mahidol University
จำนวนฉบับต่อปี : 6
Email : sijournal@mahidol.ac.th, thawatchai.aka@mahidol.ac.th
Website : https://he02.tci-thaijo.org/index.php/sirirajmedj/index
TCI กลุ่มที่ : 1
สาขาหลักของวารสาร : Health Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Medicine / Nursing / Health Professions
หมายเหตุ :
  • Formerly known as: ISSN : 0125-152X
  • Published Issue in This Journal Name Since Vol.57 No.1-4 (2005)