รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร :
Total Citations : 723
Total Publications : 1121
Journal Name : Siriraj Medical Journal
ชื่อบรรณาธิการ : Prof. Thawatchai Akaraviputh, M.D.
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: Siriraj Med J
ISSN : 2629-995X
E-ISSN : 2228-8082
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : สำนักพิมพ์ศิริราช งานวิชาการ สำนักงานคณบดีอาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ (SiMR) ชั้น 2 ห้อง 207 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700
เจ้าของ : คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล / Faculty of Medicine Siriraj Hospital, Mahidol University
จำนวนฉบับต่อปี : 6
Email : sijournal@mahidol.ac.th, thawatchai.aka@mahidol.ac.th
Website : http://www.smj.si.mahidol.ac.th/sirirajmedj/index.php/smj
TCI กลุ่มที่ : 1
สาขาหลักของวารสาร : Health Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Medicine / Nursing / Health Professions
หมายเหตุ : Formerly known as: ISSN : 0125-152X, สารศิริราช | Siriraj Hospital Gazette

ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

ข้อมูลของวารสาร
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Citation
25
10
5
7
10
11
3
0
0
0
Publication
50
46
40
72
51
64
69
81
10
0
Citation / Publication
0.5
0.22
0.13
0.1
0.2
0.17
0.04
0
0
0