รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร :
Journal Name : Outbreak, Surveillance, Investigation & Response
ชื่อบรรณาธิการ : Dr.Chuleeporn Jiraphongsa
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: OSIR
ISSN :
E-ISSN : 2651-1061
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : Division of Epidemiology, Department of Disease Control Ministry of Public Health, Tiwanond Road, Talad Kwan Subdistrict, Muang District, Nonthaburi 11000
เจ้าของ : สำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข / Bureau Of Epidemiology, National Trustworthy and Competent Authority in Epidemiological Surveillance and Investigation
จำนวนฉบับต่อปี : 4
Email : jiraphongsa@gmail.com, osireditor@osirjournal.net, chawetsan@gmail.com
Website : https://he02.tci-thaijo.org/index.php/OSIR
TCI กลุ่มที่ : 1
สาขาหลักของวารสาร : Health Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Medicine / Veterinary
หมายเหตุ :
  • Formerly known as eISSN: 2286-8933
  • Published Issue in This Journal Name Since Vol.11 No.3 (2018)
  • An online-only Journal