รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร :
Journal Name : Outbreak, Surveillance, Investigation & Response
ชื่อบรรณาธิการ : Dr. Chuleeporn Jiraphongsa
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: OSIR
ISSN :
E-ISSN : 2651-1061
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : Epidemiology Division, Department of Disease Control, Ministry of Public Health, Tiwanon Road, Talad Kwan Subdistrict, Muang District, Nonthaburi 11000, Thailand
เจ้าของ : สำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข / Bureau Of Epidemiology, National Trustworthy and Competent Authority in Epidemiological Surveillance and Investigation
จำนวนฉบับต่อปี : 4
Email : jiraphongsa@gmail.com, osireditor@osirjournal.net, chawetsan@gmail.com
Website : http://www.osirjournal.net
TCI กลุ่มที่ : 1
สาขาหลักของวารสาร : Health Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Medicine / Veterinary
หมายเหตุ : Formerly known as: E-ISSN : 2286-8933, Outbreak, Surveillance and Investigation Reports