รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร :
Journal Name : Interprofessional Journal of Health Sciences
ชื่อบรรณาธิการ : Asst. Prof. Dr.Abhiruj Navabhatra (ผศ. ดร.ภก. อภิรุจ นาวาภัทร)
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: Interprof. J. Health Sci.
ISSN : 2672-9628
E-ISSN : 2672-9423
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : 52/347 Muang-Ake, Phaholyothin Road, Lak-Hok, Muang, Pathum Thani 12000
เจ้าของ : มหาวิทยาลัยรังสิต / Rangsit University
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : ijhs@rsu.ac.th
Website : https://li05.tci-thaijo.org/index.php/IJHS/index
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Health Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Immunology and Microbiology / Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutics / Social Sciences
หมายเหตุ :
  • Formerly known as pISSN: 0858-7531
  • Published Issue in This Journal Name Since Vol.17 No.1 (2019)