รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร :
Journal Name : Interprofessional Journal of Health Sciences
ชื่อบรรณาธิการ : ศุภชัย คุณารัตนพฤกษ์
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: Interprof. J. Health Sci.
ISSN : 2672-9628
E-ISSN : 2672-9423
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : College of Pharmacy, Rangsit University Paholyotin Rd., Patumthani 12000 Thailand
เจ้าของ : มหาวิทยาลัยรังสิต / Rangsit University
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : ijhs@rsu.ac.th
Website : http://ijhs.rsu.ac.th/
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Health Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Immunology and Microbiology / Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutics / Social Sciences
หมายเหตุ : Formerly known as: ISSN : 0858-7531, Bulletin of Health, Science and Technology