รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารเอเชียตะวันออกศึกษา
Total Citations : 122
Total Publications : 28
Journal Name : Journal of East Asian Studies
ชื่อบรรณาธิการ :
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name:
ISSN : 0857-6033
E-ISSN :
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ :
เจ้าของ : สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ / Institute of East Asian Studies, Thammasat University
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email :
Website :
TCI กลุ่มที่ : none
สาขาหลักของวารสาร :
สาขาย่อยของวารสาร :
หมายเหตุ :
 • Index Vol.12 No.1 2007 - Vol.14 No.1 2009
 • Name Changed to: The International Journal of East Asian Studies (Index Vol.14 No.2 2010 - Vol.17 No.2 2013)
 • Name Changed to: International Journal of East Asian Studies (Index Vol.18 No.1 2013 - Vol.23 No.2 2019)
 • Currently known as: ISSN : 2730-1435, Thai Journal of East Asian Studies (Index Vol.24 No.1 2020 - present)

 • ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

  ข้อมูลของวารสาร
  2011
  2012
  2013
  2014
  2015
  2016
  2017
  2018
  2019
  2020
  Citation
  14
  1
  2
  7
  9
  3
  5
  3
  0
  0
  Publication
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  Citation / Publication
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  0