รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร :
Journal Name : The International Journal of East Asian Studies
ชื่อบรรณาธิการ :
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name:
ISSN : 0857-6033
E-ISSN :
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ :
เจ้าของ : สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ / Institute of East Asian Studies, Thammasat University
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email :
Website :
TCI กลุ่มที่ : none
สาขาหลักของวารสาร :
สาขาย่อยของวารสาร :
หมายเหตุ :
  • Index Vol.14 No.2 2010 - Vol.17 No.2 2013
  • Formerly known as: วารสารเอเชียตะวันออกศึกษา | Journal of East Asian Studies (Index Vol.12 No.1 2007 - Vol.14 No.1 2009)
  • Name Changed to: International Journal of East Asian Studies (Index Vol.18 No.1 2013 - Vol.23 No.2 2019)
  • Currently known as: ISSN : 2730-1435, Thai Journal of East Asian Studies (Index Vol.24 No.1 2020 - present)