รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร :
Total Citations : 14
Total Publications : 306
Journal Name : Scholar
ชื่อบรรณาธิการ : SUWATTANA EAMORAPHAN, ASSOC. PROF. DR.
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name:
ISSN : 1906-6406
E-ISSN :
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : GRADUATE SCHOOL OF HUMAN SCIENCES, ASSUMPTION UNIVERSITY, 592 RAM KHAMHAENG RD. SOI 24, HUA-MAK, BANGKAPI BANKOK 10240, THAILAND
เจ้าของ : Graduate school of education, Assumption university
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : drsuwattana@yahoo.com
Website :
TCI กลุ่มที่ : none
สาขาหลักของวารสาร :
สาขาย่อยของวารสาร : Arts and Humanities / Psychology / Social Sciences
หมายเหตุ : Currently known as: E-ISSN : 2586-9388, Scholar: Human Sciences (Vol.9 No.2 2017 - present)

ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

ข้อมูลของวารสาร
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
Citation
0
1
1
2
7
2
0
0
0
0
Publication
36
24
29
40
40
24
0
0
0
0
Citation / Publication
0
0.04
0.03
0.05
0.18
0.08
0
0
0
0