รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร :
Total Citations : 44
Total Publications : 122
Journal Name : Silpakorn University Science and Technology Journal
ชื่อบรรณาธิการ :
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name:
ISSN : 1905-9159
E-ISSN : 2586-842X
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ :
เจ้าของ : Silpakorn University Research and Development Institute (SURDI)
จำนวนฉบับต่อปี : 3
Email :
Website :
TCI กลุ่มที่ : none
สาขาหลักของวารสาร :
สาขาย่อยของวารสาร :
หมายเหตุ : Currently known as: E-ISSN : 2630-0087, Science, Engineering and Health Studies (Vol.12 No.1 2018 - present)

ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

ข้อมูลของวารสาร
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
Citation
1
2
13
2
3
0
0
0
0
0
Publication
10
9
11
10
21
12
0
0
0
0
Citation / Publication
0.1
0.22
1.18
0.2
0.14
0
0
0
0
0