รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร :
Journal Name : Silpakorn University Science and Technology Journal
ชื่อบรรณาธิการ :
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name:
ISSN : 1905-9159
E-ISSN : 2586-842X
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ :
เจ้าของ : Silpakorn University Research and Development Institute (SURDI)
จำนวนฉบับต่อปี : 3
Email :
Website :
TCI กลุ่มที่ : none
สาขาหลักของวารสาร :
สาขาย่อยของวารสาร :
หมายเหตุ : Currently known as: E-ISSN : 2630-0087, Science, Engineering and Health Studies (Vol.12 No.1 2018 - present)