รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : ขอนแก่นเวชสาร
Journal Name : Khon Kaen Medical Journal
ชื่อบรรณาธิการ :
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: KKMJ
ISSN : 0125-7501
E-ISSN :
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ :
เจ้าของ : โรงพยาบาลขอนแก่น / Khon Kaen Hospital
จำนวนฉบับต่อปี : 3
Email :
Website :
TCI กลุ่มที่ : none
สาขาหลักของวารสาร :
สาขาย่อยของวารสาร :
หมายเหตุ :
  • Continued as pISSN: 2465-4027