รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : ขอนแก่นเวชสาร
Total Citations : 53
Total Publications : 421
Journal Name : Khon Kaen Medical Journal
ชื่อบรรณาธิการ :
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: KKMJ
ISSN : 0125-7501
E-ISSN :
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ :
เจ้าของ : โรงพยาบาลขอนแก่น / Khon Kaen Hospital
จำนวนฉบับต่อปี : 3
Email :
Website :
TCI กลุ่มที่ : none
สาขาหลักของวารสาร :
สาขาย่อยของวารสาร :
หมายเหตุ : Currently known as: ISSN : 2465-4027, The Clinical Academia (Vol.39 No.3 2015 - present)

ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

ข้อมูลของวารสาร
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
Citation
3
0
0
1
0
0
0
0
0
0
Publication
9
12
11
0
0
0
0
0
0
0
Citation / Publication
0.33
0
0
0
0
0
0
0
0
0