รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารการวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชน
Total Citations : 15
Total Publications : 88
Journal Name : Journal of Community Development Research
ชื่อบรรณาธิการ :
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name:
ISSN : 1905-7121
E-ISSN :
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ :
เจ้าของ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนเรศวร / Graduate School, Naresuan University
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email :
Website :
TCI กลุ่มที่ : none
สาขาหลักของวารสาร :
สาขาย่อยของวารสาร :
หมายเหตุ : Currently known as: วารสารการวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชน (มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) | Journal of Community Development Research (Humanities and Social Sciences) (Vol.6 No.2 July-December 2013-present)

ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

ข้อมูลของวารสาร
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
Citation
8
2
0
0
0
0
0
0
0
0
Publication
20
8
0
0
0
0
0
0
0
0
Citation / Publication
0.4
0.25
0
0
0
0
0
0
0
0