รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์
Total Citations : 19
Total Publications : 84
Journal Name : MIS Journal Faculty of Management and Information Sciences Naresuan University
ชื่อบรรณาธิการ :
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name:
ISSN : 1905-3746
E-ISSN :
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ :
เจ้าของ : คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร / Faculty of Business, Economics and Communications, Naresuan University
จำนวนฉบับต่อปี : 3
Email :
Website :
TCI กลุ่มที่ : none
สาขาหลักของวารสาร :
สาขาย่อยของวารสาร :
หมายเหตุ : Currently known as: ISSN : 2672-9091, E-ISSN: 2408-2112, วารสารบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร | Journal of Business, Economics and Communications (Vol.8 No.1 2013 - present)

ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

ข้อมูลของวารสาร
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Citation
8
3
0
0
1
0
0
0
0
0
Publication
15
16
0
0
0
0
0
0
0
0
Citation / Publication
0.53
0.19
0
0
0
0
0
0
0
0