รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารมหาวิทยาลัยนเรศวร
Total Citations : 203
Total Publications : 495
Journal Name : Naresuan University Journal
ชื่อบรรณาธิการ :
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name:
ISSN : 0858-7418
E-ISSN :
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ :
เจ้าของ : มหาวิทยาลัยนเรศวร / Naresuan University
จำนวนฉบับต่อปี : 3
Email :
Website :
TCI กลุ่มที่ : none
สาขาหลักของวารสาร :
สาขาย่อยของวารสาร :
หมายเหตุ : Currently known as: วารสารมหาวิทยาลัยนเรศวร: วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | Naresuan University Journal: Science and Technology (Vol.22 No.1 2014 - present).

ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

ข้อมูลของวารสาร
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Citation
15
6
16
0
0
2
5
2
1
0
Publication
48
36
45
0
0
0
0
0
0
0
Citation / Publication
0.31
0.17
0.36
0
0
0
0
0
0
0