รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารวิชาการนายเรืออากาศ
Total Citations : 14
Total Publications : 135
Journal Name : NKRAFA Journal of Science and Technology
ชื่อบรรณาธิการ :
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name:
ISSN : 1906-7186
E-ISSN :
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ :
เจ้าของ : โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช / Navaminda Kasatriyadhiraj Royal Air Force Academy
จำนวนฉบับต่อปี : 1
Email :
Website :
TCI กลุ่มที่ : none
สาขาหลักของวารสาร :
สาขาย่อยของวารสาร :
หมายเหตุ : เปลี่ยน ISSN และชื่อวารสารภาษาไทย (ใหม่) คือ วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนายเรืออากาศ ตั้งแต่ปีที่ 14 ฉบับที่ 1 2561 เป็นต้นไป

ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

ข้อมูลของวารสาร
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Citation
0
1
0
2
2
4
3
1
0
0
Publication
18
15
11
17
11
12
13
0
0
0
Citation / Publication
0
0.07
0
0.12
0.18
0.33
0.23
0
0
0