รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : เชียงใหม่เวชสาร
Total Citations : 242
Total Publications : 385
Journal Name : Chiang Mai Medical Bulletin
ชื่อบรรณาธิการ :
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name:
ISSN : 0125-5983
E-ISSN :
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ :
เจ้าของ : คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ / Faculty of Medicine, Chiang Mai University
จำนวนฉบับต่อปี : 4
Email :
Website :
TCI กลุ่มที่ : none
สาขาหลักของวารสาร :
สาขาย่อยของวารสาร :
หมายเหตุ : เปลี่ยนชื่อวารสารภาษาอังกฤษ (ใหม่) คือ Chiang Mai Medical Journal ตั้งแต่ปีที่ 46 ฉบับที่ 1 มีนาคม 2550 (Vol.46 No.1 March 2007) เป็นต้นไป

ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

ข้อมูลของวารสาร
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Citation
0
1
0
1
1
0
1
0
0
0
Publication
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Citation / Publication
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0