รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : เวชศาสตร์ฟื้นฟูสาร
Total Citations : 397
Total Publications : 272
Journal Name : Journal of Thai Rehabilitation Medicine
ชื่อบรรณาธิการ :
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: J Thai Rehabil Med
ISSN : 0857-6823
E-ISSN :
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ :
เจ้าของ : ราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูแห่งประเทศไทยและสมาคมเวชศาสตร์ฟื้นฟูแห่งประเทศไทย
จำนวนฉบับต่อปี : 3
Email :
Website :
TCI กลุ่มที่ : none
สาขาหลักของวารสาร :
สาขาย่อยของวารสาร :
หมายเหตุ :
 • ISSN: 0857-6823 (เริ่มต้น - Vol.27 No.3 2017)
 • ISSN: 2630-0184 (Vol.28 No.1 2018 - Vol.28 No.3 2018)
 • เปลี่ยน ISSN และชื่อวารสาร (ใหม่) คือ ISSN: 2673-0308, ASEAN Journal of Rehabilitation Medicine ตั้งแต่ปีที่ 29 ฉบับที่ 1 มกราคม-เมษายน 2562 (Vol.29 No.1 2019) เป็นต้นไป

 • ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

  ข้อมูลของวารสาร
  2011
  2012
  2013
  2014
  2015
  2016
  2017
  2018
  2019
  2020
  Citation
  16
  16
  9
  25
  9
  8
  5
  1
  0
  0
  Publication
  17
  17
  16
  16
  17
  17
  18
  19
  0
  0
  Citation / Publication
  0.94
  0.94
  0.56
  1.56
  0.53
  0.47
  0.28
  0.05
  0
  0