รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารวิชาการราชภัฏตะวันตก
Total Citations : 13
Total Publications : 0
Journal Name : Journal of Western Rajabhat Universities
ชื่อบรรณาธิการ :
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name:
ISSN : 1905-6583
E-ISSN :
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ :
เจ้าของ : cooperation of 6 institutes which consists of: (1) the Interdisciplinary Network of the Royal Institute of Thailand Under the Royal Patronage of HRH Princess Maha Chakri Sirindhorn, (2) Nakhon Pathom
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email :
Website :
TCI กลุ่มที่ :
สาขาหลักของวารสาร :
สาขาย่อยของวารสาร :
หมายเหตุ :
 • No Index
 • Name Changed to: ISSN : 2465-3837, วารสารวิจัยสหวิทยาการไทย | Journal of Thai Interdisciplinary Research (Vol. 10 No. 1 2015 - Vol. 14 No. 3 2019)
 • Currently known as: Journal of Multidisciplinary in Social Sciences (Index Vol.14 No.4 2019 - present)

 • ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

  ข้อมูลของวารสาร
  2011
  2012
  2013
  2014
  2015
  2016
  2017
  2018
  2019
  2020
  Citation
  0
  0
  2
  2
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  Publication
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  Citation / Publication
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  0