รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารราชบัณฑิตยสถาน
Total Citations : 116
Total Publications : 1274
Journal Name : The Journal of the Royal Institute of Thailand
ชื่อบรรณาธิการ :
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name:
ISSN : 0125-2968
E-ISSN :
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ :
เจ้าของ : ราชบัณฑิตยสภา แห่งประเทศไทย / Office of the Royal Society
จำนวนฉบับต่อปี : 3
Email :
Website :
TCI กลุ่มที่ : none
สาขาหลักของวารสาร :
สาขาย่อยของวารสาร :
หมายเหตุ : เปลี่ยนชื่อวารสาร (ใหม่) คือ วารสารราชบัณฑิตยสภา | The Journal of The Royal Society of Thailand ตั้งแต่ปีที่ 40 ฉบับที่ 1 มกราคม-มีนาคม 2558 (Vol.40 No.1 2015) เป็นต้นไป

ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

ข้อมูลของวารสาร
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
Citation
9
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Publication
75
46
13
0
0
0
0
0
0
0
Citation / Publication
0.12
0
0
0
0
0
0
0
0
0