รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารสภาการพยาบาล
Total Citations : 1578
Total Publications : 0
Journal Name : Journal of Thailand Nursing and Midwifery Council
ชื่อบรรณาธิการ : Assoc. Prof. Dr. Saipin Kasemkitwatana
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: JTNMC
ISSN : 1513-1262
E-ISSN :
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : สภาการพยาบาล อาคารนครินทรศรี กระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
เจ้าของ : สภาการพยาบาล / Thailand Nursing and Midwifery Council
จำนวนฉบับต่อปี : 4
Email : saipin2499@gmail.com
Website : https://www.tci-thaijo.org/index.php/TJONC
TCI กลุ่มที่ : 1
สาขาหลักของวารสาร : Health Sciences
สาขาย่อยของวารสาร :
หมายเหตุ : Formerly known as: วารสารสภาการพยาบาล | Thai Journal of Nursing Council.

ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

ข้อมูลของวารสาร
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Citation
189
230
91
68
16
32
16
3
2
0
Publication
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Citation / Publication
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0