รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารพยาบาลศาสตร์
Total Citations : 1112
Total Publications : 45
Journal Name : Nursing Science Journal of Thailand
ชื่อบรรณาธิการ : Assoc. Prof. Dr. Tassanee Prasopkittikun
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: Nurs Sci J Thai
ISSN : 0125-8885
E-ISSN : 2651-1959
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : 2 Wangland Rd., Siriraj, Bangkok-noi, Bangkok 10700, Thailand
เจ้าของ : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล / Faculty of Nursing, Mahidol University
จำนวนฉบับต่อปี : 4
Email : tassanee.pra@mahidol.ac.th, nsjt@mahidol.ac.th
Website : http://www.tci-thaijo.org/index.php/ns
TCI กลุ่มที่ : 1
สาขาหลักของวารสาร : Health Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Nursing
หมายเหตุ :
 • Formerly known as: วารสารพยาบาลศาสตร์ | Journal of Nursing Sciences
 • An online-only journal

 • ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

  ข้อมูลของวารสาร
  2012
  2013
  2014
  2015
  2016
  2017
  2018
  2019
  2020
  2021
  Citation
  69
  43
  49
  26
  26
  9
  5
  6
  2
  0
  Publication
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  21
  24
  0
  Citation / Publication
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  0.29
  0.08
  0